shadow

İŞÇİ SINIFI BU ALÇAKLIĞI UNUTMAYACAK

Tüm Dost Kurumlara, Kardeş Sendikalarımıza ve Tüm Emekçi Kardeşlerimize

4 yıl boyunca bin bir emekle mücadele ederek örgütlediğimiz, hem devletin hem de kimi yasadışı kurumların baskısına maruz kalarak inatla ve sabırla mücadele ettiğimiz, işçi sınıfı mücadelesine yeni bir soluk kazandırmak için gece gündüz bin bir emek vererek güç kattığımız ve sonunda da özel güvenlik emekçilerinin yegâne mücadele örgütü olarak var ettiğimiz sendikamız hak etmediği bir karalama kampanyasının muhatabı olmaktadır.

9 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz 2.Olağan Genel Kurulumuzdan itibaren, Genel Kurulda seçimi kaybetmeyi kendilerine yediremeyenler tarafından Sendikamız, Genel Başkanımız ve Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz şahsında, kasıtlı olarak, üyelerimiz ve kamuoyu nezdinde, itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır.

Yargıya ve sendikamızın yetkili organlarına taşınmış olan sorunlar sürekli kaşınarak, bir kaşık suda fırtına koparılmaya çalışılmaktadır. Üyelerimizin ve güvenlik emekçilerinin insanca yaşam mücadelesiyle uzaktan yakından alakası olmayan bu aymazlar, seçimle elde edemedikleri sendika yönetimini, karalamayla, tehditle, şiddetle, gözdağıyla, ayak oyunlarıyla kazanmayı hedefliyorlar.

Sendikamızın iktidarı gözlerini o kadar karartmış ki en son yaşanan gelişmeler, iktidar hırsı taşıyanların her türlü mücadele ilkesini ayaklar altına aldığının, ahlaksızlığının göstergesine dönüşmüş durumdadır.

Genel Başkanımız Serdar ASLAN ’ın evine, mahallesine “İhbarcı, hırsız, Güvenlik-Sen Başkanı Serdar ASLAN! Bütün görevlerinden istifa et, kamuoyuna işçilerin aidatlarından çaldığın paraların hesabını ver” yazıları dağıtılmış, özel hayatı ihlal edilip, hedef gösterilmiştir.

Değil Güvenlik-Sen Genel Başkanı sıradan bir yurttaşın bile hak etmediği bu alçakça, vicdansızca ve korkakça davranışı hangi yüce amaç açıklayabilir? Seçimde kaybetmenin öfkesiyle sendikada yönetimi devirmek adına her türlü pisliği yapanlar, şimdi literatüre yeni yöntemler ekliyorlar. Ve işin en acı yanı bütün bunları devrimcilik adına yaptıklarını iddia ediyorlar.

Hangi devrimcilikte insanı eşinin, çocuğunun, komşusunun önünde teşhir etmek vardır? Hangi devrimcilikte sendika yönetimini almak için her yol mubahtır? Demokratik muhalefetin onlarca yolu varken teşhirle, tehditle yol almaya çalışmak devrimcilik değil olsa olsa mafyacılıktır. Ve tarihin çöplüğüne gitmeye mahkumdur.

Açıklıkla belirtmek isteriz ki yaşanan sorunlar mazisi dört yıl olan sendikamızın henüz yeterince kurumsallaşamadığından kaynaklanan sorunlardır. Ancak her şeye rağmen yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak hukuki süreç gerek yargı gerekse yetkili organlarımız boyutuyla devam etmektedir. Sendikamız Güvenlik-Sen’in içine sokulmak istenen bu girdaptan alnının akıyla çıkacağına inancımız tamdır.

Hiç kimse zorbalıkla, yol alacağını aklına bile getirmemelidir. Ancak bilinmelidir ki yaşanabilecek en ufak bir olumsuz durumun sorumluları bu yazıları asanlar, astıranlar ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltanlardır.

Tüm emek dostlarına, kardeş sendikalarımıza ve üyelerimize bir kez daha bu saldırılar karşısında ortak tutum almaya, sendikamızla dayanışma içinde olmaya davet ediyor, desteklerini esirgemeyen dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

 

DİSK/GÜVENLİK-SEN GENEL MERKEZ

 
 

 

 

 

 

 
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!