shadow

Genel Başkanımız Serdar Aslan: İşçiye 3 Lira Zam Alıp 5 Lira Aidat Kesmek Sendikacılık Değildir


Genel Başkanımız Serdar Aslan ÖGG Haber Sitesine açıklamalarda bulundu.
Bugün en önemli sorun ise sendikaların özel güvenlik sektörüne ciddi anlamda ne kattıklarıdır. Düşük zam ücretlerine karşı alınan yüksek oranda aidatlar sendikalı işçilere katkıdan ziyade zarar sağlamaktadır.İşçiye 3 Lira zam alıp 5 Lira aidat ücreti almak gerçek manada sendikacılık değildir.

Aslan;Bilindiği üzere 2014 yılında çıkan kamuda çalışan taşeron işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi gereği sendikaların pazarlık payı bulunmamaktadır.

Yüksek hakem heyetinden çıkan toplu iş sözleşmeleri A,B,C Sendikaları için aynı şekilde uygulanmaktadır.Yüzde 1 ile Yüzde 4 arasında değişen bu zam oranları özel güvenlik sektöründe çalışan işçiler için ciddi  bir anlamda farklılık oluşturmamaktadır.Bazı kurumlar çıkan toplu iş sözleşmesini tanımamakta ısrar etmektedir.Açılan eda davalarında ise işçiyi tehdit etmektir.Bunun örneğini yakın zaman içerisinde büyük bir kurumda x sendikasında yaşadık.

Bugün en önemli sorun ise sendikaların özel güvenlik sektörüne ciddi anlamda ne kattıklarıdır.Düşük zam ücretlerine karşı alınan yüksek oranda aidatlar sendikalı işçilere katkıdan ziyade zarar sağlamaktadır.İşçiye 3 Lira zam alıp 5 Lira aidat ücreti almak gerçek manada sendikacılık değildir.

Sendika işçiden alan değil devamlı katkı sağlayan kurumlar olmalıdır. 19.İş kolunda kurulan sendikalar arasında Yüzde 1 oranını ile en düşük aidat alan sendikayız.

Bizlerin amacı sendikacılıktan kar edip ceplerimizi doldurmak,lüks makam araçları ile gezmek yüksek maaş alıp sendika ağacılığı yapmak değildir.Yukarıda da belirttiğim gibi toplu iş sözleşmelerinde teknik şartnamaye müdahil olarak üyelerimizin çalışma şartlarını yerinde tespit etmek,sorunlarını yakından takip etmek en asil görevimizidir.Bunu birkaç kurumda uyguladık ve bunu geniş bir alana yaymak için sendika olarak elimizden geleni yapacağız.

Bir örnek vermek gerekirse bir kurumumuzda 3 yıllık ihale karşılığında sadece bir defaya mahsus elbise istihakını bizler teknik şartnamaye müdahil olarak yılda bir sefer verilmesini,İSG Kapsamında devriyelerde gereken can güvenliğini düşünerekten verilmeyen ekipmanların temin edilmesini sağlayarak, üyelerimizin çalışmak istedikleri vardiya planlarını uygulatmaya başladık.Özel güvenlk sektöründe sendikacılığı geniş anlamda tutmak gerekmektedir.Yüksek hakem heyetinden çıkan düşük zam ücretleri sendikaların ciddi anlamda başarısı olarak kabul etmememiz mümkün değildir.

5188 sayılı kanunda ciddi anlamda değişiklerin yapılması,her meslek grubu gibi özel güvenlik görevlilerininde özlük hakları ve yetkilerinin yer aldığı sadece bir yasaya tabi olması gereklidir.

Yeni dönem aynı zamanda işçinin sadece sendikasında üye olduğu değil aynı zamanda sendikanın bir parçası olması yönünde komite ve konseyleri kuruyoruz. İşçi sürecin bir parçası olacaktır

Türkiye’de esnek ve güvencesiz çalıştırmanın son derece yaygın olduğunu ifade eden Serdar Aslan, bunun getirdiği acı tabloyu da paylaştı. Yalnızca son 17 günde 70 işçinin iş cinayetlerine kurban gittiğini belirten Aslan, bu işçilerden 6’sının ise özel güvenlik elemanı olduğunu söyledi.

Bu nedenle işçilerin daha sağlıklı ortamlarda çalışması için yeni dönemde ciddi adımlar atmayı planlayan sendika, yol haritasını belirledi. Serdar Aslan; “Bu dönem, toplu sözleşmelerin dışında, teknik şartnamelere müdahale etmek için çalışacağız. Yetki sürecinde olduğumuz işyerlerinde, yeni dönem için hazırlanan sözleşmelerin teknik şartnamelerine müdahil olmayı planlıyoruz” dedi. 3 vardiya sisteminin, çalışanları çok yıprattığını dile getiren Serdar Aslan, bu koşulları düzeltmek için çalışacaklarının mesajını verdi. Başkan Aslan, şunları söyledi: “İşçi hakları için yoğun bir mücadele içerisine gireceğiz. Kadın emeği öne çıkacak. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yoğun çaba göstereceğiz dedi.Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!