shadow

Başkanlığa HAYIR!

GÜVENCELİ BİR GELECEK VE ONURLU BİR YAŞAM İÇİN ‘’HAYIR’’

AKP iktidara gelmeden önce ülkemizde çalışan işçilerin yüzde 58’i sendika örgütlüğüne sahipti. Bugün gelinen son noktada sendika üyeliği yüzde 12,18’e gerilemiş durumdadır. Yani iktidarının ilk aylarında ülkemizde toplam işçi sayısı 4.686.618 iken, sendikalı işçi sayısı 2.717.326 idi. Son duruma göre ülkemizde 12.699.769 kayıtlı işçi sayısı varken bunların sadece 1.546.565’i sendika üyeliğine sahiptir.  Ve sendika üyesi olan işçilerinde yalnızca yüzde 40’ı toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptir. Bu durum AKP’nin sendikal hak ve özgürlükler noktasında ne kadar da despotik bir anlayışa sahip olduğunun kanıtıdır. Sendikal hak ve özgürlüklerimiz için, özgür bağımsız demokratik toplu iş sözleşmesi hakkımız için;

 Tüm işçi arkadaşlarımızı Başkanlık referandumunda HAYIR demeye davet ediyoruz.

En az 17 bin işçi kardeşimizi AKP döneminde iş yeri cinayetlerinde kaybettik. Adına kader dedikleri, fıtrat dedikleri ölüm düzeninde; ocaklar, fabrikalar, inşaatlar, tersaneler arkadaşlarımıza adeta birer mezar oldu. Daha fazla kar uğruna daha fazla hırs uğruna destekledikleri patronlar her defasında haklı çıkartıldı. Çalışırken ölmemek için, iş yerlerinde göz göre göre ölüme gönderilmemek için;

Tüm işçi arkadaşlarımızı Başkanlık referandumunda HAYIR demeye davet ediyoruz.

 Ülke taşeron köleliği altında her türlü kuralsız ve güvencesiz istihdam ile fason çalıştırılma havzasına dönüştürülmüş, milyonlarca işçi özel istihdam büroları vasıtasıyla 21. Yy da köle pazarlarında alıp satılabilir bir hale getirilmiştir. Güvenceli bir gelecek ve insan onuruna yakışır çalışma hayatı için;

Tüm işçi arkadaşlarımızı Başkanlık referandumunda HAYIR demeye davet ediyoruz.

Ülke tarihinin en büyük işsizlik oranı AKP iktidarı döneminde yaşanmış olup, işsizlik oranı yüzde 11,8 ulaşmıştır. Yıllardır kendi siyasi hatalarının bedelini işçilere, emekçilere ödeten siyasi iktidarın bilinçsiz ve emek düşmanı uygulamalarına son vermek için;

Tüm işçi arkadaşlarımızı Başkanlık referandumunda HAYIR demeye davet ediyoruz.

Günden güne derinleşen ekonomik krizin bedelini biz işçilere ödetmek isteyen siyasi iktidarın politikalarına karşı;

Tüm işçi arkadaşlarımızı Başkanlık referandumunda HAYIR demeye davet ediyoruz.

Asgari ücret adı altında sefalet ve açlığa mahkûm bırakılmamıza, yoksullukla terbiye edilmemize karşı;

Tüm işçi arkadaşlarımızı Başkanlık referandumunda HAYIR demeye davet ediyoruz.

Grev yasaklarına, iş yerlerinde günden güne artan baskı politikalarına, Kıdem tazminatımızın gasp edilmesine, zorunlu bireysel tasarruf sistemi adı altında alın terimizin sermayeye peşkeş çekilmesine, iş yerlerimizin özelleştirilmesine, emeğin ve doğanın sömürüsüne karşı;

Tüm işçi arkadaşlarımızı Başkanlık referandumunda HAYIR demeye davet ediyoruz.

Özgür, demokratik ve laik bir ülke için, içte ve dışta yaşanılan savaşlara karşı barışı ve yaşam hakkını savunmak için, baskıya ve sömürüye dur diyebilmek için;

Tüm işçi arkadaşlarımızı Başkanlık referandumunda HAYIR demeye davet ediyoruz.

GÜVENLİK-SEN
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!