shadow

BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

Ülkemiz ‘de OHAL süreci ile birlikte milyonlarca işçiye ve emekçiye dönük saldırıların artarak devam ettiği bir sürecin içerisinden geçmekteyiz. Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminin 1 Ocak itibari ile yürürlüğe girecek olması, kıdem tazminatının fona devredilmesi tartışmaları ve son 678 sayılı KHK ile sendika grev hakkının işlevsiz hale getirilmesi emeğe yönelik son dönem baskı politikalarının bir sonucu olarak karşımızda durmaktadır. Yine OHAL dönemini sürecinde yaşanan işçi katliamlarının artması ve sendikal faaliyetler üzerindeki baskıların da gün geçtikçe ağırlaşması ve iş yerlerinde hukuksuz bir şekilde uygulanan isten çıkarmalar ülkedeki milyonlarca işçinin yaşamını daha da zor hale getirmektedir.
İçinde bulunduğumuz ay itibari ile toplanan asgari ücret komisyonu çalışmalarında da işçilerin bir kez daha sefalete ve yokluğa mahkum edecek bir ücret politikasının iktidar ve iş veren temsilcileri tarafından dile getirildiğine şahit olmaktayız. Ülke siyasetinde var olan ağır siyasi kriz , OHAL süreci ile birlikte hak ve özgürlüklerin askıya alınması gibi temel etkenler ülke ekonomisini ağır bir krizle karşı karşıya bırakmıştır. Döviz kurlarının önü alınamaz yükselişi,işsizlik oranının 6.3 milyonu bulmuş olması ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaktaki alım gücünün sürekli düşmesi ülkedeki tüm emekçilerin yaşamını daha da zor hale getirmiştir.
Bu bakımdan yoksulluk oranın giderek arttığı ve alım gücünde ki büyük düşüş de göz önüne alındığında çalışma Bakanlığı tarafından dile getirilen asgari ücrete yönelik sıfır zam açıklamaları, kendi krizlerinin bedelini bir kez daha işçilere ve emekçilere ödetme planlarını gün yüzüne çıkarmış bulunuyor. Seçim süreci içerisinde işçilere vaat edilen kadro tartışmalarında henüz bir somut adım atmayan siyasi iktidarın yine her zamanki gibi işçilere yönelik güvencesiz çalışma koşullarının dayatılacağı açık bir şekilde dayatılacağı anlaşılmaktadır
Bu bakımdan özel güvenlik işçileri Sendikası olarak tüm işçi arkadaşlarımız adına talebimiz:
1) 2017 yılı için asgari ücret zammının konfederasyonumuz DİSK’in talep ettiği doğrultuda en az 2000 TL olması gerekir.
2) Asgari ücret tespiti yapılırken işçilerin ailelerinin de göz önünde bulundurulması ve uluslararası standartlara uygun olarak hesaplanması gerekir.
3) Asgari ücretin belirlenmesinde işçilerin yıllık gelirleri ve geçim koşulları göz önüne alınmalıdır.
4) Kıdem tazminatının fona devredilmesi tartışmaları derhal gündemden kaldırılmalı.
5) OHAL uygulamalarına son verilerek sendikal faaliyetler üzerinde ki baskılar son bulmalı.
6) Tüm işçilere kayıtsız şartsız ve ayrım yapılmaksızın kadro hakkının tanınması ve güvenceli çalışma koşullarının sağlanmalıdır.
7) Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi uygulamasının derhal geri çekilmelidir.

 GÜVENLİK-SEN YÖNETİM KURULU
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!